Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument, JDG  w przypadku zakupu niezwiązanego z działalnością) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na stronie internetowej www.allmeblo.pl należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy. Można to zrobić wysyłając je na adres email allmeblo2013@gmail.com, korespondencją pocztową, czy podczas rozmowy telefonicznej. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę zwrotną należy nadać na adres All-meblo Traugutta 27 62-020 Swarzędz. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

Data: [data odstąpienia od umowy]
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data]. Forma zwrotu środków: [jeśli przelew podać nr rachunku bankowego]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. 

Ograniczenie prawa do odstąpienia:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego www.allmeblo.pl nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów: 

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (zastosowanie w przypadku produkcji mebli na Państwa zamówienie potwierdzone przesłaniem specyfikacji wg której dane meble zostaną wyprodukowane) 
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, 

informacja na podstawie Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

Reklamacje towarów:

Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie przez reklamującego zdjęć powstałych lub zauważonych szkód na email zawarty w karcie gwarancyjnej lub na adres natalia.allmeblo@gmail.com wraz z dokładnym opisem czego reklamacja dotyczy oraz dokumentacją zdjęciową. Jeżeli przyczyna powstania wady nie jest możliwa do zidentyfikowania poprzez zdjęcie wówczas należy odesłać reklamowany element na adres produkcji wraz z opisem co dokładnie jest przedmiotem reklamacji i czego w jej ramach Państwo żądają. Odpowiedź na reklamację otrzymują Państwo najpóźniej w ciągu 14 dni. 

Czas naprawy gwarancyjnej: do 30 dni. Staramy się, by proces reklamacyjny przebiegał jak najszybciej. W uzasadnionych przypadkach realizacja reklamacji może ulec wydłużeniu.  

Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata. Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców. 

Adres do reklamacji:
All-meblo
Traugutta 27
62-020 Swarzędz

  • Rejestracja

Zarejestruj konto
Posiadasz już konto?
Zaloguj się do konta albo odzyskaj hasło