Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (DANE SKLEPU: All-meblo Jakub Wojtalewicz, Traugutta 27 62-020 Swarzędz, tel 613078089 email allmeblo2012@gmail.com sklep allmeblo.pl)  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Adres do odesłania: All-meblo Jakub Wojtalewicz Traugutta 27 62-020 Swarzędz

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

Data: [data odstąpienia od umowy]
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Forma zwrotu środków: [jeśli przelew podać nr rachunku bankowego]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. 

Ograniczenie prawa do odstąpienia:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego www.allmeblo.pl nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów: 

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, 

informacja na podstawie Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

Reklamacje towarów:

Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie przez reklamującego zdjęć powstałych lub zauważonych szkód na email zawarty w karcie gwarancyjnej lub na adres natalia.allmeblo@gmail.com wraz z dokładnym opisem czego reklamacja dotyczy oraz dokumentacją zdjęciową. Jeżeli przyczyna powstania wady nie jest możliwa do zidentyfikowania poprzez zdjęcie wówczas należy odesłać reklamowany element na adres produkcji wraz z opisem co dokładnie jest przedmiotem reklamacji i czego w jej ramach Państwo żądają. Odpowiedź na reklamację otrzymują Państwo najpóźniej w ciągu 14 dni. 

Czas naprawy gwarancyjnej: do 30 dni. Staramy się, by proces reklamacyjny przebiegał jak najszybciej. W uzasadnionych przypadkach realizacja reklamacji może ulec wydłużeniu.  

Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata. Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych).

Adres do reklamacji:
All-meblo
Traugutta 27
62-020 Swarzędz

do góry
  • Rejestracja

Zarejestruj konto
Posiadasz już konto?
Zaloguj się do konta albo odzyskaj hasło