Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allmeblo, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: allmeblo2013@gmail.com. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres All-meblo, Traugutta 27, 62-020 Swarzędz.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Data: [data odstąpienia od umowy]

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data]. Forma zwrotu środków: [jeśli przelew podać nr rachunku bankowego]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

Brak możliwości odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allmeblo nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (zastosowanie w przypadku produkcji mebli na Państwa zamówienie potwierdzone przesłaniem specyfikacji wg której dane meble zostaną wyprodukowane)

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,

 

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w myśl ustawy:

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Reklamacje towarów:

 

Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez przesłanie przez reklamującego zdjęć powstałych lub zauważonych szkód na email firmowy wraz z dokładnym opisem czego reklamacja dotyczy. Jeżeli przyczyna powstania wady nie jest możliwa do zidentyfikowania poprzez zdjęcie wówczas należy odesłać do nas reklamowany element na adres produkcji wraz z załączonym rachunkiem, kartą gwarancyjną oraz opisem co dokładnie jest przedmiotem reklamacji i czego w jej ramach Państwo żądają. Odpowiedź na reklamację otrzymują Państwo najpóźniej w ciągu 21 dni

Czas naprawy gwarancyjnej: do 30 dni.

 

Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata.

Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców.

 

Adres do reklamacji:

All-meblo
Traugutta 27
62-020 Swarzędz